Exadata، غول چراغ جادوی اوراکل

پس از آن کــه شــرکت اوراکل تصمیم به خرید شــرکت بزرگ SUN گرفت، می‌شد این حدس را زد که اوراکل مسیر جدیدی را می‌خواهد آغاز کند، مســیری که انتهای آن تحولی بزرگ در حوزه همکاری سخت‌افزار و نرم‌افزار در راستای سرویس بهتر دیتابیس باشد.
در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد آخریــن تکنولــوژی ســخت‌افزاری اوراکل، Exadata صحبــت کنیــم. راهــکار جامــع Machine Database Exadata Oracle را می‌تــوان قدرتمندترین زیرســاخت موجود در دنیا جهت ذخیره‌ســازی و پــردازش تخصصی دیتابیس‌های اوراکل معرفی نمود.

راهکارهای راه‌اندازی HA در دیتابیس MS SQL Server

امروزه در دسترس بودن دائمی سرویس‌ها، اهمیت بالایی دارد و از دسترس خارج شدن دیتابیس‌ها هزینه‌های زیادی را به سازمان‌ها تحمیل می‌نماید. برای دستیابی به در دسترس بودن بالا (High Availability) در هر شرايطی، ضروری است که راهکارهای مناسب با هر سازمان ارائه شود.
دیتابیس SQL Server راه‌های مختلفی را برای پیاده‌سازی HA مانند Replication،Log Shipping ،Mirroring ارائه نموده است. همچنین از نسخه 2012 به بعد این محصول، یک ویژگی به نام Always On به آن اضافه شده است، که دارای قابلیت‌های High Availability و Disaster Recovery می‌باشد.

نحوه پایش فعالیت های مشکوک برروی دیتابیس ها

سوال بعدی که می‌خواهیم در حوزه امنیت دیتابیس مطرح کنیم این است که اگر فعالیت مشکوکی روی دیتابیس شما در حال وقوع باشد، چگونه متوجه انجام این فرآیند می‌شوید؟ آیا برای شما هشدار ارسال می‌شود؟ آیا این امکان وجود دارد که راحت و سریع فعالیت‌های مشکوک که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری شود را پایش کنید و در لحظه و آنی هشدار ارسال کنید؟

صفحه جدید رمیس در لینکدین

قصد داریم در صفحه جدیدمون ویدیوهای به‌روز آموزشی و جدیدترین اخبار تکنولوژی رو با شما به اشتراک بذاریم. هدف از ایجاد این صفحه تمرکز بر روی افزایش دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعاته. ممنون می‌شیم صفحه ما رو با دوستان و همکارانتون به اشتراک بذارید.

حضور رمیس در نهمین نمایشگاه کار آنلاین دانشکار

ما در نهمین نمایشگاه کار آنلاین دانشکار حاضر شده‌ایم تا با معرفی موقعیت‌های شغلی رمیس، ضمن فراهم کردن فرصت رشد فردی و حرفه‌ای برای نیروی کار جوان و باانگیزه، از توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه استفاده کنیم.
با ما همراه باشید!

Exadata مناسب چه محیط‌هایی است؟

با توجه به این ‌که دســتگاه آمــاده میزبانی از دیتابیس‌های عملیاتــی (OLTP) و انباره‌های داده (OLAP) به ‌صورت توامان است، می‌توان این زیرســاخت را بــرای تمامــی دیتابیس‌ها مناسب دانســت. این دســتگاه جهت تجمیع زیرســاخت تعــداد زیــادی از دیتابیس‌هــای ســازمان‌ها که تا الان برروی ســرورها و گاهی ذخیره‌سازهای اختصاصی اســتفاده می‌شوند، بســیار مناســب اســت. با توجه بــه ویژگی Resource Management موجــود در ایــن دستگاه امکان رتبه‌بندی و صف‌بندی دستورات و Workloadهــای متفــاوت، بــا جنس‌های متفــاوت، از دیتابیس‌هــای متفاوت براســاس میزان اهمیتشــان وجود دارد.

Zero Data Recovery Appliance

امــروزه داده در ســازمان‌ها به عنــوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های آن‌ها دسته‌بندی می‌شود، بر همین اساس همواره سازمان‌ها در تلاش‌اند تا به شیوه‌های مختلف این موجودیت‌های ارزشمند را حفظ و نگهداری کنند. شرکت اوراکل در طول ســالیان اخیر، همواره به منظور افزایش پایداری دیتابیس‌هــای خود و داده‌های موجــود در آن‌ها راهکارهای متفاوتی ارائه دادهاست. یکی ازاصلی‌ترین ابزارها برای حفظ یک دیتابیس در مقابل از بین رفتــن، راهکاری اصولی و جامع در حوزه Recovery & Backup است.