نشریه شماره 38

تحول و به‌روزآمدی روندهای اجرایی در شرکت‌ها یکی از مولفه‌هایی است که آنها را از یکدیگر
متمایز می‌کند. نوع نگاه مدیران ارشد و میانی هر شرکت به تحول، آینده آن شرکت را می‌سازد.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک بوده‌اند که پس از بازنشستگی اجباری یا اختیاری موسس
آن، دیگر نتوانسته‌اند به روند مثبت و رو به رشد خود ادامه دهند و چه بسا که حتی منحل شده‌اند.
در علم مدیریت از این موضوع، با نام «تله موسس» یاد می‌شود. جایی که بنیان‌گذار یک مجموعه
هیچ‌گاه نمی‌تواند به دیگران اعتماد کند و کارها را به آنها بسپارد.
شرکت رمیس بیش از دو دهه است که در اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران فعالیت
می‌کند. روزگاری بود که مدیران ارشد رمیس و موسسان آن باید جزیی‌ترین کارها را انجام می‌دادند.
آن روزها کلمه «استارت‌آپ» مرسوم نشده بود؛ اما اکنون می‌توان گفت رمیس در آغاز کار یک
استارت‌آپ بود و طبیعی است که چنان وضعیتی نیازمند حضور صددرصدی مدیران در همه کارها
بود. اما آن شرایط، آرام آرام تغییر کرد و یک استارت‌آپ تازه تاسیس به شرکتی با صدها نیرو تبدیل
شد. همگام با این تغییر، نحوه مدیریت رمیس نیز تغییر کرد و واگذاری امور به کارکنان در سطوح
مختلف مورد توجه قرار گرفت.
آنچه امروز در رمیس جریان دارد و بخشی از آن را به عنوان بازتاب رسانه‌ای در این شماره از مجله
می‌بینید، در حقیقت ادامه روندی است که از گذشته آغاز شده و اکنون وارد مرحله جدیدی شده
است. مرحله‌ای که با کمک مشاوران داخل و خارج شرکت و تمامی کارکنان در سطوح مختلف به
پیش می‌رود و روشی جدید در مدیریت پروژه‌ها و فرآیندهای شرکت محسوب می‌شود.
این مرحله از تحول و روزآمدی رمیس مانند تمامی مراحل کاری دیگر به پایان خواهد رسید؛ اما
آنچه پایان ناپذیر است، روند رشد حرکت به جلوی رمیس است.