مانیتورینگ و مدیریت

مانیتورینگ و مدیریت  

سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت در واقع درگاه ارتباطی ما با المان‌های مختلف و کل لایه زیرساخت فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند. این سیستم‌ها کمک می‌کنند تا از وضعیت المان‌های مختلف مطلع شده و آنها را تنظیم و پیکربندی نماییم. به طور کلی این سیستم‌ها در دو سطح قرار می‌گیرند: سطح اول؛ مدیریت المان‌ها (Element Managerها) که اغلب توسط خود وندورهای محصولات ارایه می‌شوند و سطح دوم؛ سیستم‌های مانیتورینگ متمرکز و یکپارچه که بیشتر حوزة مانیتورینگ کل زیرساخت‌ها را بر عهده می‌گیرند. بسیاری از فرآیندها و practiceهای مدیریت فناوری اطلاعات (مانند مدیریت ظرفیت، مدیریت درخواست‌ها، مدیریت پیکربندی‌ها، مدیریت رخدادها، مدیریت وقایع، مدیریت تغییرات و غیره) به این سیستم‌ها وابسته است؛ از این رو نقش این سیستم‌ها بسیار کلیدی و مهم است. شرکت افزارپرداز رمیس در طول سالیان متمادی، در کنار سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در طراحی، تامین و راه‌اندازی این سیستم‌ها بوده و در این مسیر تجربیات ارزشمندی را اندوخته است. این تجربیات می‌تواند در بهبود عملکرد این سیستم‌ها و افزایش سطح بلوغ آنها نقش بسزایی را ایفا کند.

محصولات و راهکارهای مرتبط قابل ارایه

رمیس تجربیات مختلفی در طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای مانیتورینگ و مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مراکز داده به شرح زیر را داراست.

Cisco DNA

نرم‌افزار مانیتورینگ، خودکارسازی، امن‌سازی و مدیریت شبکه‌های دسترسی سیمی و بی‌سیم، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ

Cisco Nexus Dashboard

نرم‌افزار مانیتورینگ، خودکارسازی و مدیریت زیرساخت شبکه‌های مراکز داده، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ

HPE OneView

نرم‌افزار مانیتورینگ و مدیریت یکپارچه منابع پردازشی، ذخیره‌سازی و شبکه‌ای شرکت HPE، مناسب برای سازمان‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ 

DELL Storage Resource Manager (SRM)

راهکار مانیتورینگ و گزارش‌دهی یکپارچه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در محیط‌های ناهمگون مبتنی بر تجهیزات برندهای مختلف به منظور Visualize کردن محیط، تحلیل و بهینه‌سازی، مناسب برای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ

FortiAnalyzer Fortinet

راهکار جمع‌آوری و تحلیل لاگ‌های تجهیزات شرکت Fortinet، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

F5 Big-IQ

راهکار مانیتورینگ و مدیریت یکپارچه و متمرکز تجهیزات فیزیکی و مجازی F5 Big-IP، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Solarwinds Network Performance Monitor (NPM)

نرم‌افزار مانیتورینگ زیرساخت‌های شبکه‌‌های گسترده، دسترسی و مراکز داده با قابلیت پشتیبانی از وندورهای مختلف، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ

Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)

نرم‌افزار مدیریت پیکربندی و خودکارسازی تجهیزات زیرساخت‌های شبکه و امنیت شبکه، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer (NTA)

نرم‌افزار مانیتورینگ جریان‌های ترافیکی و پهنای‌باند در شبکه‌های گسترده و مراکز داده، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Solarwinds VoIP & Network Quality Manager (VNQM)

نرم‌افزار مانیتورینگ متریک‌های کیفیت سرویس و VoIP در شبکه‌های گسترده، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ

Solarwinds IP Address Manager (IPAM)

نرم‌افزار ساده‌سازی و مدیریت آدرس‌های IP، DHCP و DNS، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Solarwinds Virtualization Manager (VMAN)

نرم‌افزار مانیتورینگ یکپارچه ماشین‌ها (VMها) در زیرساخت‌مجازی‌سازی، مناسب برای سازمان‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ 

Solarwinds Server & Application Monitor (SAM)

 نرم‌افزار مانیتورینگ یکپارچه سرورها و سرویس‌ها/نرم‌افزارهایی که بر روی آنها اجرا می‌شوند، مناسب برای سازمان‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ 

Solarwinds Storage Resource Monitor (SRM)

راهکار مانیتورینگ و گزارش‌دهی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در محیط‌های ناهمگون مبتنی بر تجهیزات برندهای مختلف، مناسب برای سازمان‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ

Vmware Aria (vRealize) Suite

پلتفرم یکپارچه مانیتورینگ و مدیریت زیرساخت‌های مجازی‌سازی و ابری، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ  

Solarwinds Web Performance Monitor (WPM)

نرم‌افزار مانیتورینگ یکپارچه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Solarwinds Database Performance Analyzer (DPA)

نرم‌افزار مانیتورینگ یکپارچه بانک‌های اطلاعاتی مختلف، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

Prometheus

ابزاری متن باز برای جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها در قالب متریک در حوزه نظارت (Monitoring) و هشداردهی (Alerting)، مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ 

خدمات قابل ارایه

رمیس در کنار شما خواهد بود تا طرح‌ها و پروژه‌های مختلف خود، مرتبط با سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، را اجرا کنید.

در محیط‌های بزرگ و پیچیده، سیستم‌های مانیتورینگ متمرکز و یکپارچه، کمک می‌کنند لایه‌ها و المان‌های زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در قالبی واحد و صورت مجتمع مانیتور شده و وضعیت آنها در کنار یکدیگر تحلیل شود. در واقع بدون این سیستم‌ها، امکان تسلط یافتن به این زیرساخت‌ها و اطلاع‌ یافتن از اتفاقاتی که در آنها در هر لحظه در حال رخ دادن هست، وجود نخواهد داشت. خدمات این بخش عبارتند از:

 • استخراج نیازمندی‌های کارفرما در حوزه شاخص‌های کلیدی زیرساخت IT (با توجه به نوع کسب و کار، سرویس‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی)
 • تعیین متریکها و KPIهای مهم در حوزه وضعیت زیرساخت IT و سرویس‌ها
 • استخراج لیست المان‌های مدیریت شده
 • طراحی معماری سیستم مانیتورینگ یکپارچه
 • طراحی ساختار انسانی و نقش‌ها و مسوولیت‌ها
 • تهیه برنامه اجرایی و برآورد هزینه

سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت نقش مهمی را در مدیریت هوشمندانه‌تر IT و در نتیجه بهبود خدمات در لایه کسب و کار ایفا می‌کنند. این سیستم‌ها می‌بایست به درستی انتخاب شده و پیاده‌سازی آنها به درستی و با رویکرد مدل‌های بلوغ انجام شود. برخی از مهمترین خدماتی که در این حوزه ارایه می‌شوند، عبارتند از:

 • طراحی سیستم و تعیین شاخص‌های مهمی که می‌بایست مانیتور شوند
 • تهیه لیست اقلام و برآورد هزینه
 • تامین تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز و ارایه خدمات پس از فروش
 • نصب و راه‌اندازی، پیاده‌سازی و تست و تحویل سیستم‌های مانیتورینگ
 • همکاری در افزایش مدل بلوغ سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت و tuning آنها
 • آموزش مفاهیم، پروتکل‌ها، ساختار و نرم‌افزارهای مختلف مانیتورینگ
 • پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های مانیتورینگ شامل سطوح L1، L2 و L3 Support

به طور کلی در مراکز عملیات و راهبری، نیروهای انسانی، سیستم‌های مانیتورینگ و سایر فناوری‌ها و فرآیندها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا از وضعیت زیرساخت‌ها و المان‌های مختلف موجود در فناوری اطلاعات سازمان مطلع شده و از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود. زیرساخت محیطی و فیزیکی این مراکز نیز نقش مهمی را در بهبود کارایی افراد ایفا می‌کند (که در بسیاری موارد به درستی طراحی و اجرا نشده و مغفول مانده است). مراکز NOC، OMC، SOC، Call Centerها و غیره نمونه‌ای از این مراکز هستند. خدماتی که رمیس در این حوزه ارایه می‌نماید عبارتند از:

 • تحلیل ساختار نیروهای انسانی و زیرساخت‌های موجود
 • طراحی زیرساخت محیطی و فیزیکی (شامل ابنیه، چیدمان افراد، ویدیو وال‌ها، تهویه مطبوع، روشنایی، تجهیزات انتهایی و غیره)
 • تهیه لیست اقلام و برآورد هزینه
 • تامین اقلام مورد نیاز و ارایه خدمات پس از فروش
 • نصب و راه‌اندازی، پیاده‌سازی و تست و تحویل مرکز
 • ارایه خدمات پشتیبانی