فرصت استخدام و کارآموزی برای موقعیت های شغلی شرکت رمیس
امسال در بزرگترین نمایشگاه کار آنلاینِ تلنت کوچ (متعلق به شرکت ایران تلنت)
فراهم شده است.

با حضور در این نمایشگاه از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

  • بازدید از فرصت های شغلی شرکت رمیس و سایر شرکت ها
  • ارسال رزومه و انجام مصاحبه به صورت آنلاین
  • کاهش در زمان و هزینه و همچنین سلامتی خود و جامعه

حضور در نمایشگاه تلنت کوچ و مشاهده غرفه شرکت افزار پرداز رمیس از طریق:
https://lnkd.in/dWEPv5p

حضور در نمایشگاه و ارسال رزومه از همین امروز
زمان انجام مصاحبه ها: ۲۴ تا ۲۷ خردادماه

به امید دیدار