ما در نهمین نمایشگاه کار آنلاین دانشکار حاضر شده‌ایم تا با معرفی موقعیت‌های شغلی رمیس، ضمن فراهم کردن فرصت رشد فردی و حرفه‌ای برای نیروی کار جوان و باانگیزه، از توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه استفاده کنیم.
با ما همراه باشید!