شرکت افزار پرداز رمیس، در بیست و پنجمین دوره ارزیابی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) توانست رتبه 212 را کسب کند.
این رتبه‌بندی، بیست‌و‌پنج سال متوالیست که از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود و شرکت‌های برتر و موثر در اقتصاد کشور براساس 32 شاخص اصلی ارزیابی می‌شوند.