ورکشاپ “سناریوهای نفوذ به پایگاه داده بدون استقرار دیتابیس فایروال” با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان فنی این حوزه توسط شرکت رمیس برگزار شد.