جناب آقای مازیار نوربخش، رئیس هیات مدیره شرکت افزار‌پرداز رمیس، به عنوان عضو جدیدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتخاب گردید.

امیدواریم که با توجه به درایت، شایستگی و توانمندی دکتر نوربخش، فعالیت‌های این اتاق در دوره عضویت ایشان رونق بیشتری پیدا کند و نقش موثرتری در توسعه‌ی اقتصاد کشور ایفا نماید.

پیشاپیش موفقیت روز افزون ایشان را در رسیدن به اهداف مورد نظر آرزومندیم.