دبستان دخترانه استثنایی سرور یک مدرسه دولتی با تعداد ۱۰۱ دانش آموز در گروه کم‌توان ذهنی و چند دانش‌آموز چندمعلولیتی، با ۲۴ نفر کادر آموزشی در منطقه ۱۱ تهران می‌باشد.

با توجه به هزینه‌های سنگین گفتار درمانی و کار درمانی کودکان کم‌توان ذهنی، خانواده این عزیزان عموماً از اقشار کم بضاعت می‌باشند که با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

با همفکری، همراهی و همدلی اعضای کمیته مسئولیت‌های اجتماعی شرکت رمیس در کنار مسئولین مدرسه سرور، در شب یلدا، مراسمی ویژه، در شأن دانش آموزان عزیز و دوست داشتنی این مدرسه برگزار شد.