دکتر رسول نوری؛ مدیر منابع انسانی رمیس
در نمایشگاه آنلاین کار ایران و در وبیناری تخصصی با عنوان “تحول، توسعه فردی و مسیر شغلی” سخنرانی خواهند داشت.

از شما دعوت می کنیم ضمن حضور در این نمایشگاه و این وبینارما را با بازخوردهای اثربخش خود جهت توسعه و بهبود آینده شغلی خود در رمیس همراهی نمایید.

محل برگزاری وبینار، سایت ایسمینار است و نیاز است جهت حضور به صورت رایگان در لینک زیر ثبت نام نمایید:

ثبت نام در ایسمینار

لینک غرفه رمیس در نمایشگاه

مشاهده غرفه رمیس