وبینار آموزشی رمیس

محمد هزاره سلطانی؛ مدیر فنی رمیس
در نمایشگاه آنلاین کار ایران و در وبیناری تخصصی با عنوان “آینده زیرساخت های دیجیتال و فرصت های شغلی پیش رو” سخنرانی خواهند داشت.

از شما دعوت می کنیم ضمن حضور در این نمایشگاه و این وبینار ما را با بازخوردهای اثربخش خود جهت توسعه و بهبود آینده شغلی خود در رمیس همراهی نمایید.

محل برگزاری وبینار، سایت ایسمینار است و نیاز است جهت حضور به صورت رایگان در لینک زیر ثبت نام نمائید:

ثبت نام در ایسمینار

لینک غرفه رمیس در نمایشگاه:


مشاهده غرفه رمیس