به کمک «بسته‌ی دورکاری ابرآمد» می‌توانید ابزارهای لازم برای ساختار دورکاری سازمان‌تان را دراختیار بگیرید.
«شرکت ابرآمد» از شرکت‌های زیر مجموعه رمیس و شرکت همکاران سیستم است.
اجزا این بسته عبارتند از:

برگزاری جلسات آنلاین

امکان استفاده از میز کار سازمانی

تلفن بر بستر ابر

امکان ذخیره و به‌اشتراک‌گذاری فایل

امکان استفاده از مرکز داده مجازی

امکان ارسال و دریافت ایمیل

امکان پایش عملکرد کارکنان