کاموالت به عنوان راهکار جامع پشتیبانی و بازیابی و یا به عبارت دیگر راهکار جامع محافظت از داده‌ها شناخته می‌شود. به جای استفاده از محصولات و راهکاری مجزا و اختصاصی مختلف مانند پشتیبان‌گیری از ماشین‌های مجازی، پشتیبان‌گیری از داده‌های بانک‌های اطلاعاتی، آرشیو اطلاعات و غیره می‌توان از نرم‌افزار کاموالت برای پاسخ به کلیة نیازمندی‌ها در حوزة محافظت از داده‌ها استفاده نمود.