نرم‌افزار NetBackup محصول شرکت Veritas یکی از راهکارهای جامع در خصوص محافظت از داده‌ها شناخته می‌شود. نرم‌افزار NetBackup يک محيط مديريتي متمرکز را فراهم مي آورد که مي‌توان به آساني از طريق آن داده‌های موجود در سازمان‌های بزرگ و دارای محیط‌های پیچیده را پشتيبان‌گيري و بازيابي نمود. بر روی زیرساختی که این نرم‌افزار ایجاد می‌نماید، می‌توان از داده‌های مختلف در محیط‌های فیزیکی، مجازی، ابری و بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاهای مختلف به صورت یکپارچه و در قالب یک راهکار جامع محافظت از داده‌ها پشتیبان‌گیری نمود.