امروزه  ارزان‌تر تمام شدن قیمت دیسک ها در مقایسه با نوارها باعث شده است تا پشتیبان‌گیری از اطلاعات بر روی دیسک نسبت به نوار از محبوبیت بیشتری برخوردار  باشد. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه گارنتر تا سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۵۰ درصد از اطلاعات سیستم‌های کاربردی پر تغییر بر روی دیسک ها پشتیبان‌گیری خواهند شد. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، طی سالیان گذشته حجم داده های پشتیبان به لطف قابلیت هایی مختلفی همچون Deduplication و Replication در سیستم‌های خاص‌منظوره پشتیبان‌گیری بر روی دیسک با کاهش چشمگیری روبرو بوده است.