هنگامی که داریم از فایل سرور صحبت می کنیم ، منظور یک سرور که به عنوان مثال دارای هزارن فایل می باشد نیست، بلکه داریم از scale  ای در حدود ده ها میلیارد فایل و حجم فایل سرورهایی در حد ده ها پتابایت صحبت می کنیم. طبیعتا این اعداد و ارقام در گنجایش یک یا چندین سرور نبوده و نیاز به راه کارهایی قابل توجه برای پیاده سازی دارد .

اینجاست ، که EMC  با محصولات Scale Out NAS Isilon  خود عرض اندام می کند .

Dell EMC Isilon  ذخیره سازی جهت ذخیره، مدیریت و حفاظت از داده های  Unstructure با بهره وری و مقیاس پذیری گسترده می باشد. این ذخیره ساز در زمینه ذخیره سازهای از جنس NAS  می باشد. دارای مدل های تمام فلاش، هیبریدی و بایگانی و نرمافزارهای مبتنی بر پردازندههای Intel® Xeon® می باشد .