لزوم رویکرد به محصولات midrange  ذخیره سازی ، که دارای قابلیت های قابل توجه در ذخیره سازی و استفاده در شبکه های SAN  می باشد ، روز به روز بیشتر می شود. در این مقوله نگرش هایی چون نیاز مشتری به محصولی مطمئن و کارامد با هزینه قابل توجیه  ، از جمله روند های نگرشی در تولید این محصولات می باشد . کمپانی HPE  نیز  محصول 3PAR  را به عنوان محصول جایگزین EVA  و قرار گیری در محصولات ذخیره سازی midrange ، معرفی کرده است .