کارمند اداری و حقوقی

۲ سال سابقه کاری مرتبط، آشنایی با Microsoft Word و Microsoft Excel در سطح متوسط

کارشناس ارشد شبکه و امنیت

۳ سال سابقه کاری مرتبط و آشنایی متوسط با CCNA، CCNP و Mikrotik

کارشناس لینوکس

۲ سال سابقه کار مرتبط، لینوکس پیشرفته و Server Virtualization متوسط

کارشناس سخت افزار

جذب کارشناس سخت افزار با 2 سال سابقه کار مرتبط و سطح زبان انگلیسی متوسط

کارشناس توسعه منابع انسانی

جذب کارشناس توسعه منابع انسانی با حداقل 3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

کارشناس فروش

جذب نیروی فروش با 2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه و علاقمند به حوزه ‌IT