پیاده سازی راهکارهای مختلف در حوزه بستر فن آوری اطلاعات، نیازمند استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های مختلفی است. در این بخش از وب سایت، به معرفی برخی از تجهیزات و تکنولوژی هایی که در مجموعه راهکارهای رمیس مورد استفاده قرار می گیرند پرداخته می شود.

لازم به ذکر است شرکت رمیس علاوه بر طراحی ، پیاده سازی، راهبری و آموزش راهکارهای مختلف در حوزه بستر فن آوری اطلاعات، دارای دو دهه تجربه موفق در زمینه تامین تجهیزات مختلف این حوزه نیز می باشد.