کارشناس ارشد شبکه و امنیت

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

Mikrotik – متوسط

CCNA – متوسط

CCNP – متوسط

شرح شغل و وظایف

ما در شرکت افزارپرداز رمیس در حال جذب یک همکار فعال و علاقمند به کار کردن در یک محیط جوان و پویا هستیم.

مهارت های مورد نیاز:

  • تسلط بر مفاهیم و پروتکل های شبکه و امنیت شبکه 
  • آشنایی کامل با معماری و توپولوژی شبکه های محلی، campus، مرکز داده و گسترده 
  • تسلط بر پیاده سازی تجهیزات شبکه و امنیت شبکه شرکت Cisco 
  • تسلط بر پیاده سازی تجهیزات شرکت F5 
  • آشنایی کامل با پیاده سازی تجهیزات شرکت Fortinet