افزایش پایداری

اهمیت داده و دیتابیس ها در سازمان ها ، ضرورت پایداری و افزایش میزان آن، به عنوان یکی از مهم ترین اصول در سازمان ها طبقه بندی می شود. شرکت اوراکل جهت پیاده سازی و افزایش پایداری راهکار های متفاوتی ارائه کرده است که عبارتند از :
• Oracle Real Application Cluster
• Oracle Data Guard
• Oracle Golden Gate
• Oracle Recovery Manager
• Oracle Secure Backup
• Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance
• Oracle Automatic Storage Management
• Oracle Flashback Technologies

خدمات

• مشاوره، آموزش و اجرا در طراحی و نصب و راه اندازی Oracle RAC
• مشاوره، آموزش و اجرا در طراحی و نصب و راه اندازی Oracle Golden Gate
• مشاوره، آموزش و اجرا در طراحی و نصب و راه اندازی Oracle Data Guard
• مشاوره، آموزش و پیاده سازی زیرساخت های مورد نیاز جهت پیاده سازی High Availability
• مشاوره، آموزش و پیاده سازی استراتژی و راهکارهای پشتیبان گیری از داده ها (RMAN,Secure Backup)
• مشاوره و راه اندازی سایت پشتیبان (Disaster Site)

چرا رمیس؟

1- تجربه راهبری ، پشتیبانی و پیاده سازی راهکار های افزایش پایداری دیتابیس های اوراکل در پروژه های بزرگ کشور

2- بهره مندی از نیرو های متخصص با مدارک رسمی از اوراکل (OCS,OCA,OCP,OCE,OCI)

3- ارائه یکپارچه خدمات مشاوره ، راه اندازی و نگهداری کلیه راهکار های افزایش پایداری اوراکل

4- بهره گیری از پشتیبانی اوراکل در بالاترین سطح ممکن

5- ارائه خدمات مشاوره، راه اندازی و نگهداری در تمامی لایه های زیرساخت جهت پیاده سازی راهکار های افزایش پایداری دیتابیس های اوراکل