ماموریت رمیس ارائه کارا و اثربخش راهکارهای یکپارچه در حوزه فناوری های زیرساخت دیجیتال است. رمیس شتاب بخش اصلی توسعه فناوری های زیرساختی ایران دیجیتال خواهد بود

فرآیند استخدام در رمیس

مسیر پیشرفت شغلی در رمیس

پیشرفت شغلی همکار جدید در رمیس را می‌توان به سفری با چهار ایستگاه تشبیه کرد. این سفر از ایستگاه حامی‌گری آغاز می‌شود که به عنوان نقطه شروعی برای جامعه‌پذیری همکار با فرهنگ، فرآیندها و انتظارات شرکت است. با حرکت به سمت ایستگاه چشم انداز، همکار با مدیر مستقیم خود جلسه‌ای را برای تعیین اهداف شش ماهه‌اش برگزار می‌کند. این ایستگاه امکان برقراری ارتباط و بازخورد را فراهم و یک رابطه حمایتی و مشارکتی بین همکار و مدیر ایجاد می‌کند. با رسیدن به ایستگاه یادگیری، همکار آموزش‌های لازم را در اختیار دارد تا خود را به مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای برتری در نقش خود تجهیز کند. در ایستگاه پیشرفت نیز همکار با حرکت مستمر بین ایستگاه‌های یاد شده در مسیر کارراهه به اوج تلاش‌ها و توسعه خود که منجر به فرصت‌های رشد و پیشرفت می‌شود، می‌رسد. تماشای این فیلم درک جامع تری از این سفر شغلی در رمیس را برای شما فراهم می کند.

رمیس از نگاه منابع انسانی

ما در رمیس به پرورش فرهنگی معتقدیم که باعث پیشرفت نامحدود، محیطی شاد و پویا، یادگیری و توسعه مستمر و فرصت دیده شدن می شود. ما معتقدیم که کارکنان ما با ارزش ترین سرمایه ما هستند و متعهد به ایجاد محیطی هستیم که موفقیت و رفاه آنها را ارتقا دهد.
ما همواره در تلاشیم منابعی را که کارکنان برای موفقیت خود نیاز دارند، از جمله فرصت های آموزشی و توسعه مداوم، دسترسی به جدیدترین فناوریها، و محیطی حمایتی و مشارکتی در اختیار آنان قرار دهیم.
ما در رمیس به فرهنگ توسعه و نوآوری افتخار می کنیم. و بر این باوریم که با همکاری یکدیگر می توانیم به دستاوردهای بزرگ دست یابیم و تغییر معناداری در جهان ایجاد کنیم و از شما دعوت می کنیم در این سفر به ما بپیوندید و بخشی از تیم پویای ما باشید.

ارزش‌های ما